Interstudia Number 8. (2011)/ Feindre, mentir, manipuler. Culture et discours de la mystification
Bălăiță, R.
roSTRATEGII DE INFORMARE A CITITORULUI/SPECTATOR ÎN LE PIÉTON DE L’AIR DE EUGÈNE IONESCO frSTRATÉGIES D’INFORMATION DU LECTEUR/SPECTATEUR DANS LE PIÉTON DE L’AIR D’EUGÈNE IONESCO
Furci, G.; Duvernois, M.
roLA URMA URMEI, «ASTA NU-I DECÂT LITERATURĂ » SIMULARE, MINCIUNĂ, MANIPULARE ÎN OPERA AGOTEI KRISTOF frAPRÈS TOUT, « CE N’EST QUE DE LA LITTÉRATURE » FEINTISE, MENSONGE, MANIPULATION DANS L’ŒUVRE D’AGOTA KRISTOF
Useche Sandoval, T.
roFILIAŢIE PRIN FICŢIUNE ÎN LA VIE EST UN SONGE DE CALDERON DE LA BARCA frLA FILIATION PAR LA FICTION DANS LA VIE EST UN SONGE DE CALDERÓN DE LA BARCA
Grecu, V.
roVOCE MASCATĂ, VICLENIE VERBALĂ ŞI MIRAJ AL SURSELOR ÎN CÂTEVA ROMANE POPULARE ROMÂNEŞTI frVOIX DEGUISEE, RUSE VERBALE ET MIRAGE DES SOURCES DANS QUELQUES ROMANS POPULAIRES ROUMAINS
Romedea, A.
roSĂ DEGHIZEZI CUVINTELE FĂRĂ SĂ LE ASCUNZI frDÉGUISER LES MOTS SANS LES CACHER
Bernard, K.
roPREFĂCĂTORIA, ULTIMĂ VALOARE A IUBIRII CURTENEŞTI ? ROLUL LUI GUILLEM DE NEVERS ÎN FLAMENCA ŞI AL ELVIREI ÎN CASTIA GILOS frLA RUSE, ULTIME VALEUR DE LA FIN’AMOR ? LE RÔLE DE GUILLEM DE NEVERS DANS FLAMENCA ET D’ELVIRA DANS CASTIA GILOS
Herbet, A.
roFICŢIUNEA MISTIFICATOARE ÎN ARTĂ : CAZUL YES MEN-ILOR frLA FICTION MYSTIFICATRICE EN ART : LE CAS DES YES MEN
Wittig-Tsoller, N.
roSIMULARE ŞI MANIPULARE PE SCENĂ. CÂTEVA ŞIRETLICURI SÂNGEROASE DIN TEATRUL ELISABETAN frFEINTE ET MANIPULATION SUR SCÈNE. QUELQUES RUSES SANGLANTES DU THÉÂTRE ÉLISABÉTHAIN
Coulibaly, N.
roMANEVRE DE PERSUASIUNE ELECTORALĂ ÎN DISCURSURILE LUI LAURENT GBAGBO frMANŒUVRES DE PERSUASION ÉLECTORALISTE DANS LES DISCOURS DE LAURENT GBAGBO
Savin, P.
roCUVINTE ŞI LUCRURI. « DEGHIZAREA » CÂTORVA TERMENI ROMÂNEŞTI DE ORIGINE ORIENTALĂ frMOTS ET CHOSES. « LE DÉGUISEMENT » DE QUELQUES TERMES ROUMAINS D’ORIGINE ORIENTALE
Leclerc, N.
ro« EL ESTE CEL CE SE JOACĂ DE-A ADEVĂRUL. TRIŞAREA ÎL OBLIGĂ SĂ MIZEZE PE ESENŢIAL ». ILUZIA ŞI JOCUL LA GIONO ŞI ARAGON fr« C’EST LUI QUI JOUE LA VERITE. TRICHER L’OBLIGE À MISER L’ESSENTIEL ». L’ILLUSION ET LE JEU CHEZ GIONO ET ARAGON
Sandrine Massolou, I.
roARHETIPUL UNEI SOCIETĂŢI MIMETICE ÎN ROMANUL ANTILEZ CONTEMPORAN frL’ARCHÉTYPE D’UNE SOCIÉTÉ MIMÉTIQUE DANS LE ROMAN ANTILLAIS CONTEMPORAIN
Wolfgan Mounziegou-Mombo, N.
roLITERATURA ORALĂ LA FRONTIERA DINTRE MISTIFICARE ŞI MANIPULARE ÎN SOCIETĂŢILE TRADIŢIONALE DIN GABON frLA LITTÉRATURE ORALE AUX FRONTIÈRES DE LA MYSTIFICATION ET DE LA MANIPULATION DANS LES SOCIÉTÉS TRADITIONNELLES AU GABON
Marcoci, S.
roSTRATEGII DE MOBILIZARE A RECEPTORULUI ÎN DISCURSUL PUBLICITAR frSTRATÉGIES MOBILISATRICES DU RÉCEPTEUR DANS LE DISCOURS PUBLICITAIRE
Labère, N.
ro « MISTIFICAREA VILLON » : VICLENIE, ÎNŞELĂCIUNE ŞI FICŢIUNE ÎN RECUEIL DES REPUES FRANCHES DE MAISTRE FRANÇOIS VILLON ET DE SES COMPAGNONS (1480-1500) fr« LA MYSTIFICATION VILLON » : RUSE, TROMPERIE ET FICTION DANS LE RECUEIL DES REPUES FRANCHES DE MAISTRE FRANÇOIS VILLON ET DE SES COMPAGNONS (1480-1500)
Ciobanu, E.
roMISTIFICĂRILE METAFOREI POETICE frLES MYSTIFICATIONS DE LA MÉTAPHORE POÉTIQUE
Matei, C.
roSĂ ÎNŞELI PENTRU A-ŢI SALVA VIAŢA frRUSER POUR AVOIR LA VIE SAUVE
Munteanu, E.
roSCENA ANILOR CINCIZECI CA THEATRON frLA SCÈNE DES ANNÉES CINQUANTE COMME THEATRON
Aştirbei, C.
roMETAFORA CA ELEMENT DE MISTIFICARE ŞI DE MANIPULARE DISCURSIVĂ frLA MÉTAPHORE COMME ÉLÉMENT DE MYSTIFICATION ET DE MANIPULATION DISCURSIVE
Triki, S.
roMETAMORFOZĂ ŞI MISTIFICAREA REALITĂŢII ÎN SPAŢIUL LITERAR, LOC DE CREAŢIE ÎN ITALIA SECOLULUI XX frMÉTAMORPHOSE ET MYSTIFICATION DE LA RÉALITÉ DANS L’ESPACE LITTÉRAIRE, LIEU DE CRÉATION, DANS L’ITALIE DU XXe SIÈCLE
Péréa, F.
roŢIPETELE ŞI FUNCŢIA LOR MOBILIZATOARE ÎN JOCURILE TELEVIZATE frLES CRIS ET LEURS USAGES CAPTATOIRES DANS LES JEUX TÉLÉVISÉS
Dumas, F.
roMINCIUNĂ, MIMETISM ŞI DEGHIZARE ÎN CONSTRUCŢIA IDENTITARĂ A ANUMITOR ROMÂNI DIN FRANŢA : TRĂDAREA LIMBII MATERNE frMENSONGE, MIMÉTISME ET DÉGUISEMENT DANS LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE DE CERTAINS ROUMAINS EN FRANCE : LA TRAHISON DE LA LANGUE MATERNELLE
Khelouiati, S.
roMIMETISM ŞI SIMULARE ÎN PIESA LES JUMEAUX VÉNITIENS DE C. GOLDONI frMIMÉTISME ET FAUX-SEMBLANT À TRAVERS LA PIÈCE THÉÂTRALE LES JUMEAUX VÉNITIENS DE C. GOLDONI
Mastacan, S.
roSĂ INFLUENŢEZI FĂRĂ SĂ ÎNŞELI. SIMULAREA, MINCIUNA, MANIPULAREA FAŢĂ ÎN FAŢĂ CU DISCURSUL ARGUMENTAT frINFLUENCER SANS TROMPER. FEINDRE, MENTIR, MANIPULER FACE À LA PAROLE ARGUMENTÉE
Gad El Hak, F.
roDE LA “BIG BROTHER” LA “STAR ACADEMY” : MANIPULAREA MENTALITĂŢILOR, MANIPULAREA NOŢIUNILOR frDU “BIG BROTHER” À LA “STAR ACADEMY” : MANIPULATION DES MENTALITÉS, MANIPULATION DES NOTIONS
Strungariu, M.
roÎN CĂUTAREA UNEI IMPOSIBILE AUTENTICITĂŢI. AUTOBIOGRAFIA ŞI FICŢIUNILE REALULUI frÀ LA RECHERCHE D’UNE AUTHENTICITÉ IMPOSSIBLE. L’AUTOBIOGRAPHIE ET LES FICTIONNALISATIONS DU RÉEL