Interstudia Number 1. (2008)/ Des autres à soi-même. Les voies du retour
Manoliu, E.
roASPECTE ALE ALTERITĂŢII ÎN SCRIERILE AUTOBIOGRAFICE ALE LUI IONESCO frASPECTS DE L’ALTERITE DANS LES ECRITS AUTOBIOGRAPHIQUES DE IONESCO
Husti-Laboye, C.; Beniamino, M.
roDE LA SINE LA CELĂLALT INTIM ŞI EXTIM ÎN LUMINA ALTERITĂŢII frDE SOI A L’AUTRE INTIME ET EXTIME A LA LUMIERE DE L’ALTERITE
Nicolescu, E.
roSPECTACOLUL AUTOBIOGRAFIC frLA SPECTACULARISATION AUTOBIOGRAPHIQUE
Useche Sandoval, T.
roAUTOBIOGRAFIA LA AUGUSTE COMTE frL’ECRITURE AUTOBIOGRAPHIQUE CHEZ AUGUSTE COMTE
Bringuier, T.
roEUL « ALTERAT » IN SOLO DE SAMUEL BECKETT IN LUMINA LUI NAGARJUNA frLE MOI «ALTERE» DANS SOLO DE SAMUEL BECKETT A LA LUMIERE DE NAGARJUNA
Monah, D.
roSĂ TE DESCOPERI ÎN MONSTRU: RICHARD III DE BENE, CHAURETTE ŞI CHARTREUX frSE DECOUVRIR DANS LE MONSTRE : LES RICHARD III DE BENE, CHAURETTE ET CHARTREUX
Gutierrez, C.
roFĂRĂ ÎNTOARCERE frSIN RETORNO
Matei, C.
roFRANŢA : DE LA MITUL LITERAR LA REALITATE frLA FRANCE: DU MYTHE LITTERAIRE A LA REALITE
Munteanu, E.
roDESPRE CEILALŢI ŞI DESPRE SINE PE SCENA LUI TARDIEU frDES AUTRES ET DE SOI-MEME SUR LA SCENE TARDIVIENNE
Grecu, V.
roDEGHIZAREA SAU CĂUTAREA CELUILALT ÎN SINE frLE DEGUISEMENT OU LA QUETE DE L’AUTRE EN SOI-MEME
Loret, J.
roEXHIBAREA SUBIECTULUI SAU DE LA CELALALT LA EVITAREA SINELUI frL’EXHIBITION DU SUJET OU DE L’AUTRE A L’EVITEMENT DE SOI
Husti-Laboye, C.
roDEPLASARE ŞI AFIRMARE IDENTITARĂ ÎN SPAŢIUL CELUILALT. ANALIZA A DOUĂ ROMANE DE EXPRESIE FRANCEZĂ frDEPLACEMENT ET AFFIRMATION IDENTITAIRE DANS L’ESPACE DE L’AUTRE. ANALYSE DE DEUX ROMANS D’EXPRESSION FRANCAISE
Strungariu, M.
roCITITOR ŞI LECTURĂ ÎN AUTOBIOGRAFIA LUI LEIRIS frLECTEUR ET LECTURE DANS L’AUTOBIOGRAPHIE LEIRISIENNE
Van De Winkel, A.
roATUNCI CÂND LEGENDELE URBANE ÎL FOLOSESC PE CELĂLALT PENTRU A REAFIRMA IDENTITATEA CELOR CARE LE TRANSMIT… frQUAND LES LEGENDES URBAINES UTILISENT L’AUTRE POUR REAFFIRMER L’IDENTITE DE CEUX QUI LES DIFFUSENT…
Vincent-Arnaud, N.
roA FADING SYLLABLE DRIFTING IN MIST”: UITAREA ALTERITĂŢII SAU RECONSTRUCŢIA LINGVISTICĂ A EULUI IN AUTOBIOGRAFIA EVEI FIGE frA FADING SYLLABLE DRIFTING IN MIST”: LEAVING BEHIND OTHERNESS, OR THE LINGUISTIC RECONSTRUCTION OF THE SELF IN EVA FIGE’S AUTOBIOGRAPHICAL WRITING
Olcèse, R.
frIREVERSIBILUL. INCERCARE ŞI ALTERITATE IN CRAINTE ET TREMBLEMENT DE SÖREN KIERKEGAARD
Jişa, S.
roNICOLAS SAU OGLINDA INOCENTĂ frNICOLAS OU LE MIROIR INNOCENT
Olariu, I.
roIMPREUNĂ CU DIFERENŢELE NOASTRE. ADAPTABILITATE ŞI PRACTICI DE CONSTRUIRE A CONVIVIALITĂŢII ÎNTR-O ACTIVITATE DE GRUP frENSEMBLE, AVEC NOS DIFFERENCES. ADAPTABILITE ET PRATIQUES DE CONSTRUCTION DE LA CONVIVIALITE DANS UNE ACTIVITE DE GROUPE
Ionescu, B.
roIDENTITATE ŞI NON IDENTITATE IN NUVELA FANTASTICĂ A S. CORINNA BILLE frIDENTITE ET NON IDENTITE DANS LA NOUVELLE FANTASTIQUE DE S. CORINNA BILLE
Gradu, D.
roDINCOLO DE ACEASTĂ LIMITĂ, CORPUL DUMNEAVOASTRĂ A EXPIRAT frAU-DELÀ DE CETTE LIMITE VOTRE CORPS N’EST PLUS VALABLE