Interstudia Number 2. (2008)/ Otherness and Identity. Journeys back to the self
Popa, F.
roŞTIRILE ÎNTRE SPAŢIUL PRIVAT ŞI LOCUL SOCIAL enTHE NEWS BETWEEN THE PRIVATE SPACE AND THE SOCIAL PLACE
Ciobanu, E.
roTIMP-SPAŢIUL UNHEIMLICH AL EULUI POETIC AL SYLVIEI PLATH enTHE UNHEIMLICH TIME-SPACE OF SYLVIA PLATH’S POETIC SELF
Vassileva-Fouilhoux, B.
roDANSATOAREA COREGRAF CAROLYN CARLSON IN CĂUTAREA « STRĂINEI CARE LOCUIEŞTE ÎN NOI » frLA DANSEUSE CHORÉGRAPHE CAROLYN CARLSON À LA DÉCOUVERTE DE « L’ÉTRANGÈRE QUI EST EN NOUS »
Boghian, I.
roDISCURSURI ANTROPOLOGICE ÎN ROMANELE ENGLEZEŞTI DIN SECOLUL AL XIX-LEA enANTHROPOLOGICAL DISCOURSES IN THE 19TH CENTURY ENGLISH NOVELS
Sava, I.
roDISCURSUL RELIGIOS ÎN MOBY-DICK DE HERMAN MELVILLE enRELIGIOUS DISCOURSE IN HERMAN MELVILLE’S MOBY-DICK
Bonta, R.
roDIALOGUL ÎN ROMANUL VALURILE DE VIRGINIA WOOLF enDIALOGUE IN VIRGINIA WOOLF’S THE WAVES
Suciu, A.
roHAROLD PINTER – IDENTITATEA TEATRULUI enHAROLD PINTER – THE IDENTITY OF DRAMA
Dumitriu, C.
roCUNOAŞTEREA DE SINE ŞI INTER-CUNOAŞTEREA. COORDONATE TEORETICO-METODOLOGICE enSELF-KNOWLEDGE AND INTER-KNOWLEDGE. THEORETICO-METHODOLOGICAL COORDINATES
Popescu, R.
roCOMUNICAREA IDENTITĂŢII PRIN INTERMEDIUL LIMBAJULUI enCOMMUNICATING IDENTITY THROUGH LANGUAGE
Romedea, A.
frORGANIZAREA ENUNŢIATIVĂ IN CADRUL DISCURSULUI
Bonta, E.
roADAPTAREA LA SINE ŞI LA ALTUL (ALŢII) enADJUSTING TO ONESELF AND TO THE OTHER(S)
Vâlcu, A.
roPREDAREA ŞI ÎNVĂŢAREA COMPETENŢEI SOCIOPRAGMATICE ÎN LIMBILE STRĂINE frL’ENSEIGNEMENT ET L’ACQUISITION DE LA COMPÉTENCE SOCIOPRAGMATIQUE EN LANGUE ÉTRANGÈRE
Mastacan, S.
roMODALIZAREA CA DEZVĂLUIRE frLA MODALISATION COMME DÉVOILEMENT
Bălăiță, R.
roDE LA PUNCTUL DE VEDERE LA DISCURSUL REPREZENTAT frDU POINT DE VUE AU DISCOURS REPRÉSENTÉ
Floria, F.
roPENTRU O RETORICĂ A ALTERITĂŢII frPOUR UNE RHÉTORIQUE DE L’ALTÉRITÉ
Fall, J.; Matthey, L.
roIDENTITATEA ESTE O FICŢIUNE. FIGURI ALE SUBIECTIVITĂŢII ÎN DISPOZITIVELE DE ANCHETĂ GEOGRAFICĂ frL’IDENTITÉ EST UNE FICTION. FIGURES DE LA SUBJECTIVITÉ DANS LES DISPOSITIFS D’ENQUÊTE GÉOGRAPHIQUE
Aribit, F.
roGEORGES BATAILLES, ANDRÉ BRETON : DESPRE « BROASCA » SI « BOUL » SUPRAREALISTE ÎN 1925 frGEROGES BATAILLES, ANDRÉ BRETON : DE LA « GRENOUILLE » ET DU «BŒUF » SURRÉALISTE EN 1925
Popa Blanariu, N.
roEUL CA UN ALTUL. DE LA RITUAL LA JOCUL TEATRAL : ARHETIP ŞI DRAMATIS PERSONAE frSOI-MÊME COMME UN AUTRE. DU RITUEL AU JEU DE THÉÂTRE : ARCHÉTYPE ET DRAMATIS PERSONAE
Veleanu, C.
roO CUGETARE LINGVISTICĂ DESPRE PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE : ENGLEZA ŞI FRANCEZA ÎN TRADUCEREA EXPERIENŢEI COMUNITARE frUNE RÉFLEXION LINGUISTIQUE SUR LE PROCESSUS DE L’INTÉGRATION EUROPÉENNE : ANGLAIS ET FRANÇAIS DANS LA TRADUCTION DE L’ACQUIS COMMUNAUTAIRE
Watteau, D.
ro« EU ESTE O ALTA » : FEMEIA FATALĂ ÎŞI CAUTĂ DESTINUL ÎN ARTA CONTEMPORANĂ fr« JE EST UNE AUTRE » : LA FEMME FATALE CHERCHE SON DESTIN DANS L’ART CONTEMPORAIN
Salinas, A.; Avram, C.
roSTRATEGII DE LIMBAJ, DEZVĂLUIRE DE SINE ŞI DESCHIDERE CĂTRE CELĂLALT : O EXPERIENŢĂ ÎN CONTEXT UNIVERSITAR ROMÂNESC frSTRATÉGIES LANGAGIÈRES, DÉVOILEMENT DE SOI ET OUVERTURE VERS L’AUTRE : UNE EXPÉRIENCE EN CONTEXTE UNIVERSITAIRE ROUMAIN
Tîrnăuceanu, M.
roMODA, ARTELE ŞI BENEFICIARII enFASHION, ARTS AND WEARERS
Culea, M.
frCONSTRUIREA IDENTITĂŢII FEMEII ÎN ROMANUL ENGLEZ DIN SECOLUL AL XVIII-LEA