ro DIVERSITATE CULTURALĂ ŞI VARIAŢIE LINGVISTICĂ ÎN FRAZEOLOGIA CASELOR REZIDENŢIALE
en CULTURAL DIVERSITY AND LINGUISTIC VARIATION IN THE PHRASEOLOGY OF RESIDENTIAL DWELLINGS
  • Drugă,  Luminiţa
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
  • Morăraşu,  Nadia Nicoleta
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
Acest studiu propune o sistematizare a frazelogiei caselor rezidenţiale printr-o investigaţie trilingvă a unei întregi serii de unităţi frazeologice tipic culturale: expresii idiomatice, cuvinte compuse, colocaţii/combinaţii fixe, clişee, proverbe şi zicători etc.    
Abstract
This study proposes a systematization of the phraseology of residential dwellings in a trilingual investigation of a whole series of culturally-specific phraseological units: idiomatic expressions, compound words, fixed combinations/collocations, clichés, proverbs and sayings etc. The linguistic and cultural analyses emphasize the existence of some mental images and conceptualizations of dwelling-houses, shared by and “conventionalized in the speech community” (Ellis 2008:2), with a proven discursive and stylistic potential and an impressive linguistic variety.