ro Ideologia secolului al XVIII-lea şi rădăcinile opiniei publice în Anglia
en EIGHTEENTH-CENTURY IDEOLOGY AND THE ROOTS OF PUBLIC OPINION IN ENGLAND
  • Culea,  Mihaela
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
Lucrarea explorează rolul presei periodice în limba engleză a secolului al XVIII-lea cu privire la reformarea morală, instruirea socială şi îmbunătăţirea culturală în general. Analizând impactul criticii lui Richard Steele si Joseph Addison asupra societăţii Angliei din secolul al optsprezecelea, putem observa că cei doi au inaugurat apariţia opiniei publice, dar au adus în discuţie şi drepturi generale ale omului, cum ar fi libertatea de expresie. Potrivit lui Jürgen Habermas periodicele engleze din secolul al optsprezecelea pot sta la baza sferei publice burgheze. Dar începuturile opiniei publice au susţinut, de asemenea, formarea ideologiei engleze în secolul al XVIII-lea, înţeleasă ca un sistem de credinţe sociale. Se pare că modelele ideologice susţinute de către jurnalişti sau scriitori din Anglia secolului al XVIII-lea au adus în prim plan valorile iniţiale pentru publicul larg, cum ar fi bunul-simţ, moralitatea, inteligenţa, gustul sau decorul.Noi urmărim reprezentările timpurii ale comunicării publice, spaţiile în care s-a manifestat acest angajament public, obiectivele periodicelor, strategiile dezvoltate pentru reformarea morală a comunităţii, categoriile de cititori, în timp ce toate aceste aspecte arată în cele din urmă modul în care scrisul şi tiparul au devenit agenţi activi în îmbunătăţirea culturală, chiar dacă acestea au fost consideraţi ca fiind doar profesii din clasa de mijloc.
Abstract
The paper explores the role of the English periodical press of the eighteenth-century in aspects concerned with moral reformation, social instruction and cultural improvement in general. Analysing the impact of Richard Steele’s and Joseph Addison’s criticism on the society of the eighteenth-century England we can observe that the two inaugurated the emergence of public opinion but they also put forth general human rights, such as the liberty of expression. According to Jürgen Habermas the eighteenth-century English periodicals can account for the genesis of the bourgeois public sphere. But the dawn of public opinion also supported the formation of the eighteenth-century English ideology understood as a system of social beliefs. It seems that the ideological patterns advocated by the journalists or the writers of the eighteenth-century England foregrounded original values for the general public, such as common-sense, morality, wit, taste, or decorum.