ro NEGOCIEREA CA RITUAL
en NEGOTIATION AS RITUAL
  • Galiţa,  Raluca
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
Termenul de negociere este frecvent utilizat în zilele noastre, nu numai în legătură cu comerţul sau activităţile economice, dar şi în multe alte domenii. Indiferent de mediul în care apare termenul de negociere, acesta este în general asociat cu ideea de conflict sau cu cea de ajustare a opiniilor persoanelor implicate. Oamenii negociază în fiecare zi şi aproape peste tot (în familie, la locul de muncă, pe stradă, într-un magazin, etc.), ori de câte ori doresc să câştige ceva sau pentru a rezolva diferenţele de opinie. Nu numai obiectele materiale pot fi negociabile, ci şi relaţii, sensuri, identităţi. Aşa se explică rolul important pe care îl joacă în negociere definirea şi restructurarea relaţiilor dintre indivizi şi societate. Lucrarea de faţă prezintă o ipostază de negociere, şi anume, negocierea înţeleasă ca un ritual, cu toate elementele pe care le implică; negocierea este înţeleasă ca un proces de comunicare între persoanele care au puncte de vedere diferite cu privire la aceeaşi realitate, dar, de asemenea, ca un proces de schimb de valori între persoanele care au interese divergente. Exemplele pe care se bazează analiza noastră reprezinta fragmente de negocieri înregistrate.
Abstract
The term negotiation is more and more frequently used nowadays not only in relation to commerce or economic activities, but also in many other domains. Irrespective of the area where the term negotiation appears, it is generally associated to the idea of conflict or to the one of adjusting the opinions of the persons involved. People negotiate every day and almost everywhere (in the family, at work, in the street, in a shop etc.), whenever they want to gain something or to solve differences of opinion. Not only material objects can be negotiated, but also relationships, meanings, identities. This explains the important role that negotiation plays in the defining and restructuring of the relationships between individuals and society. The present paper presents one hypostasis of negotiation, namely, negotiation understood as a ritual, with all the steps it implies; negotiation is understood as a communication process between persons who have different points of view concerning the same reality, but also as a process of value exchange between persons who have divergent needs. The examples on which our analysis is based represent fragments of recorded negotiations.