ro METROPOLA VERSUS ORAŞUL MIC (IN THE LAND OF COCKAIGNE VS. THE SMALL TOWN DE HEINRICH MANN)
en THE CITY VERSUS THE SMALL TOWN (IN THE LAND OF COCKAIGNE VS. THE SMALL TOWN BY HEINRICH MANN)
  • Bălinişteanu-Furdu,  Cătălina
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
La prima vedere, romanul In the Land of Cockaigne pare să descrie viaţa unui parvenit de rând, dar, ca şi în celălalt roman al lui H. Mann, Small Town,  femeia şi sexualitatea ei au scos în evidenţă societatea decadentă de la sfârşitul secolului al 19-lea.Erotismul ambelor spaţii acţionează ca un catalizator asupra tuturor locuitorilor, şi această sexualitate deschisă dezvaluie natura oamenilor pasionaţi şi de dorinţa lor de a sparge toate limitările sociale. Obiectul dorit este întotdeauna o femeie, prin urmare, ea câştigă importanţă în contextul relaţiilor de putere şi al rolurilor-stereotipurilor din secolul al nouăsprezecelea. În ambele romane, sexualitatea femeii marchează restricţiile sociale şi lipsa educaţiei sexuală şi, în plus, personajele feminine refuză să limiteze sexualitatea lor doar la maternitate, dându-i o formă erotică. Comparaţia celor două locaţii subliniază, de asemenea, caracterul pragmatic al tuturor relaţiilor umane dezvoltate în romane, întreaga societate şi cultură de la sfârşitul secolului 19 vibrând în jurul unui singur obiect major: banii.
Abstract
At first sight the novel In the Land of Cockaigne seems to depict the life of an ordinary parvenu, but as in H. Mann’s other novel The Small Town the woman and her sexuality outlined the decadent society at the end of the 19th century. The eroticism of both spaces acts as a catalysor on all the inhabitants, and this open sexuality unveils people’s passionate nature and their desire to break all the social limitations. The desired object is always a woman, thus she gains importance in the context of the 19th century power relations and role-stereotypes. In both novels the woman’s sexuality derides the social restrictions and the absent sexual education and furthermore the female characters refuse to limit their sexuality only to maternity, but they enhance it to an erotic form. The comparison of both locations also brings forth the pragmatic character of all human relationships developed in the novels, the whole society and culture at the end of the 19th century spinning around one major object: money.