ro CONSTRUIREA IDENTITĂŢII ÎN VIZIUNEA LUI AL. DIMA
en IDENTITY CONSTRUCTION IN AL. DIMA’S OPINION
  • Elena Iliuţă,  Melania
    UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI, ROMÂNIA
Abstract
Personalitate cu vaste interese culturale, cu un bagaj imens de informaţii din domenii cum ar fi: literatura, filosofia, estetica, literatura comparată, Alexandru Dima a fost mereu preocupat de „fenomenul românesc”, văzut atât în ansamblul său, precum şi în identitatea sa specifică. Acest om de cultură a arătat preocupări pentru identitatea spirituală, artistică şi literară, pentru o societate care, după primul război mondial, a încercat să-şi reconstruiască o cale nouă. Societatea viitoare a fost văzută de el ca aparţinând „societăţii de mâine”, care este doar generaţia tânără, educată, cu grijă pentru estetică, filozofie, literatură şi gândire, încercând să construiască viitorul şi să-şi creeze dea o identitate culturală. De aceea, adresându-se acestei generaţii, Alexandru Dima a creat o imagine vie a umanităţii. Identitatea este un element central în preocupările sale, fără a lăsa deoparte universalitatea, în care ne includem.
Abstract
Spirit with broad cultural interests, with a huge information about such domains like: literature, philosophy, esthetics, comparative literature, Alexandru Dima was always concerned about "Romanian phenomenon", seen both in its entirety, as well as its specific identity. This man of culture has shown concern for spiritual, artistic and literary identity, of a society, which, after the First World War, tried to rebuild a new path. The future society was seen by him as belonging to "society of tomorrow”, which is just the young generation, educated, with concern for aesthetics, philosophy and literature and thinking, trying to build the future and give a cultural identity. That is why, addressing this generation as a guide through the wide preoccupations, Alexandru Dima shaped a vivid painting of humanity. Identity is central to his concerns, some managing to trace some directives to what is specifically our, not leaving the universality, in which we include, outside.