ro RECEPTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DISCURSULUI ARTISTIC POST-MODERN
en RECEIVING, ANALYSING AND INTERPRETING THE POST-MODERN ARTISTIC DISCOURSE
  • Tîrnăuceanu,  Mariana
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
Discursul artistic (fie el literar sau reprezentat de imagini), o dată produs, împărtăşit şi adresat receptorului, - a treia componentă a procesului de comunicare - invită sau, ocazional, incită la unele atitudini sau reacţii. Atitudinea ar putea varia de la impersonal la profesional, în conformitate cu scopurile pe care receptorii îl au în vedere şi / sau de abilităţile pe care le posedă. Trei tipuri de percepţie s-ar putea manifesta aici: 1. de receptare, ceea ce implică lectură / ascultare / observare ca receptor neexperimentat ; 2. de analizare, ceea ce înseamnă înţelegerea discursului co- şi con-textual şi prelucrarea informaţiilor transmise (oferind, cu alte cuvinte, discursului o lectură de specialitate); 3. de interpretare Cele trei tipuri de percepţie menţionate mai sus pot fi considerate independente, dar ele sunt susceptibile de a co-exista.
Abstract
The artistic discourse (be it literary or pictorial), once produced, spread and addressed to the third component of the communication process (i.e. the receiver), invites or, occasionally, incites to some attitude, some re-action from those approaching it. The attitude in question could vary from impersonal to professional, according to the purposes the receivers have in view and / or the abilities they possess. Three types of perception might be manifest here: 1. receiving, which implies reading / listening / seeing as inexperienced or, at most, average receiver; 2. analysing, which means understanding the discourse co- and con-textually and processing the information conveyed (in other words, providing the discourse with specialized reading); 3. interpreting, which first supposes re-reading, reading the “unreadable” and even reading the “unsaid”; then, it involves evaluating and, finally and optionally, - by supplying / enriching the meanings within or beyond conventions – re-creating similar meanings or creating more-or-less different meanings. The three per-formative types of perception mentioned above can be considered independently, but they are more liable to co-exist or, much better, to emerge interdependently from one another.