ro EPISTEMOLOGIA CONSTRUCTIVISTĂ ŞI NATURA SEMIOTICĂ A FORMĂRII IDENTITĂŢII
en CONSTRUCTIVIST EPISTEMOLOGY AND THE SEMIOTIC NATURE OF IDENTITY FORMATION
  • Zdzisław,  Wąsik
    PHILOLOGICAL SCHOOL OF HIGHER EDUCATION IN WROCŁAWKOLEGIUM KARKONOSKIE IN JELENIA GÓRA & ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ
Abstract
Accentul în această lucrare este pe evaluarea epistemologică, şi anume, ontologică şi gnoseologică, a constructivismului văzut din punctul de vedere al aplicabilităţii sale la contextul identităţii umane. Diferitele tipuri de constructivism, cum ar fi constructivismul ştiinţific, personal, social, şi radical, constituie obiectul principal al lucrării. De asemenea, diferitele tipuri de identităţi, cum ar fi cele individuale şi colective sau considerate pe fondul identităţilor culturale şi biologice, precum şi alte identităţi, crează perspectiva de investigare a  prezentării noastre. În consecinţă, sursa materială cuprinde o selecţie de lucrări teoretice şi aplicate privind aspectele ştiinţifice ale constructivismului şi ale identităţii umane, într-o privire de ansamblu.
Abstract
The focus of this paper is on the epistemological, i.e., ontological and gnoseological, assessment of constructivism seen from the viewpoint of its applicableness to the context of human identity. Types of constructivism, such as personal, social, and radical scientific constructivism, constitute here the subject matter. Likewise, types of identities, such as individual and collective or ego- and group-specific, considered against the background of biological and cultural, and other identities, create the investigative perspective of our presentation. Accordingly, its material source comprises a selection of theoretical and applied works on the scientific aspects of constructivism and human identity in an ordering overview.