ro PUBLICITATEA ONLINE ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC
en ONLINE ADVERTISING AND THE ROMANIAN MEDIUM
  • Venţa,  Ana Maria
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
Lucrarea abordează un subiect de interes actual: publicitatea online. Internetul a devenit in ultima vreme un mijloc indispensabil, rapid, interactiv si, mai ales, în mare parte, o modalitate accesibilă de comunicare. Viitorul publicităţii depinde în mare măsură de acest mediu de comunicare. Astazi, publicitatea on-line reprezintă un mijloc tot mai însemnat de promovare pe pieţele internaţionale şi locale. În România au loc anual câteva sute de campanii de publicitate online. Prin urmare, ne propunem să prezentăm publicitatea online în România din punct de vedere al necesităţii sale, dar mai ales din punct de vedere al eficienţei în mediul de afaceri românesc.
Abstract
Our current paper suggests a topic of present interest: online advertising. The Internet has lately become an indispensable, fast, interactive and, particularly largely accessible means of communication. The future of advertising depends to a great extent upon this medium of communication. Today, online advertising represents an increasing means of promotion on international and local markets. In Romania, several hundreds of online advertising campaigns take place annually. Therefore, we intend to present online advertising in Romania from the point of view of its necessity, but particularly from the point of view of the efficiency found within the Romanian business medium.