ro PROPRIETĂŢI LINGVISTICE ALE COMPARAŢIILOR CONVENŢIONALE CU PRIVIRE LA OM DIN LIMBA ENGLEZĂ
en LINGUISTIC PROPERTIES OF ENGLISH HUMAN-RELATED CONVENTIONAL SIMILES
  • Morăraşu,  Nadia Nicoleta
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
În lumina unor teorii din diferite domenii ale lingvisticii (etimologie, lexicologie, lingvistică cognitivă şi semantică), precum şi din retorică şi stilistică, comparaţiile pot fi abordate fie ca frazeme (cu sensuri literale sau metaforice) fie ca tropi (a căror utilizare este poetică şi dependentă de context). "Comparaţiile formale" (Veale & Hao, 2009), "comparaţii stoc" (Norrick, 1986), precum şi "comparaţiile non-poetice" (Fishelov, 2007), sunt toţi termeni care pot fi folosiţi cu referire la categoria de comparaţii lingvistice convenţionale ale căror expresie, modele şi caracteristici semantic ne propunem le să analizăm în lucrarea noastră.
Abstract
In the light of theories from different fields of linguistics (etymology, lexicology, cognitive linguistics and semantics), as well as from rhetoric and stylistics, similes can be approached either as phrasemes (with literal or metaphorical meanings) or as tropes (whose usage is poetic and context-dependent). “Formulaic similes” (Veale & Hao, 2009), “stock similes” (Norrick, 1986), as well as “non-poetic similes” (Fishelov, 2007), are all terms that may be used in reference to the category of conventional similes whose linguistic expression, patterns and semantic features we propose to analyse in our paper.