ro EDUCAREA (GREŞITĂ) PRIN ŞCOALĂ VICTORIANĂ
en (MIS)EDUCATING THROUGH THE VICTORIAN SCHOOL
  • Boghian,  Ioana
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
Lucrarea are drept scop identificarea principalelor caracteristici ale sistemului de învăţământ în Anglia victoriană cu scopul de a descifra efectele sale asupra fiinţei umane. Şcoala engleză din secolul 19 vor fi analizată ca o instituţie de învăţământ al cărei scop este acela de a modela mintea oamenilor, şi, de asemenea, ca un instrument social, politic destinat să inculce anumite convingeri şi stereotipuri. Marcatorii discursului educaţional din secolul 19 vor fi ilustraţi prin fragmente preluate din romanele secolului 19 din limba engleză, în special cele scrise de Charles Dickens şi surorile Brontë.
Abstract
The paper aims at identifying the main characteristics of the educational system in Victorian England with a view to deciphering its effects upon the human being. The 19th century English school will be analyzed as an educational institution whose purpose is that of shaping human minds, but also as a social, political tool intended to inculcate certain beliefs and stereotypical judgements. The markers of the 19th century educational discourse will be illustrated through fragments taken from 19th century English novels, particularly those written by Charles Dickens and the Brontë sisters.