ro SPRE O LOGICĂ A DE-CONSTRUCŢIEI GRAMATICII
en TOWARDS A LOGICAL DE-CONSTRUCTION OF GRAMMAR
  • Popescu,  Roxana Iuliana
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
Nicio interpretare a limbajului nu poate exista fără o abordare logică. Diferenţa dintre perspectiva logică şi cea lingvistică ar trebui să se estompeze, ţinând seama de existenţa unei gramatici raţionaliste, întemeiată de sintaxa generativ-transformaţională. Semantica generativă a sugerat o logică naturală a limbajului. Aceasta lucrare se raportează la o gramatică postmodernă, care şi-a remodelat căile de analiză a cuvintelor şi a propoziţiilor, în încercarea de a găsi un model logic, bazat în special pe problema regulilor legate de sens, preluată de la Rudolph Carnap, până  la Noam Chomsky.
Abstract
Any interpretation of language cannot escape the logical approach. The contrast between the logical perspective and the linguistic one should no longer exist, taking into account the existence of a rationalist grammar, supported by the transformational-generative syntax, thus the generative semantic suggested a natural logic of language. This paper deals with a postmodern grammar which has reshaped its ways of analysing words and sentences, trying to find a logical pattern, mainly based on a matter of meaning-related rules from Rudolph Carnap to Noam Chomsky.