ro SUBIECTIVITĂŢILE „SLABE”: FORMAREA IDENTITĂŢII ÎN EPOCA DE COMUNICARE GLOBALIZATĂ
en "WEAK" SUBJECTIVITIES: IDENTITY FORMATION IN THE AGE OF GLOBALIZED COMMUNICATION
  • Vogt,  Erik
    TRINITY COLLEGE, USA; UNIVERSITATEA VIENNA/AUSTRIA
Abstract
Acest articol prezintă punctul de vedere al lui Gianni Vattimo cu privire la globalizare ca radicalizare a istoriei devenirii a lui Martin Heidegger - culminând în Enframing - având în vedere problema posibilitatăţii formelor contemporane de subiectivitate. Va fi demonstrat faptul că, după Vattimo, subiectivitate nu mai poate fi pur şi simplu, înţeleasă prin noţiunile tradiţionale de spaţiu şi de loc, ci mai degrabă trebuie să fie expusă ca oscilând între provenienţă şi dezorientare.
Abstract
This paper presents Gianni Vattimo's account of globalization as a radicalization of Martin Heidegger's history of Being - which culminates in Enframing - in light of the question of the possibility of contemporary formations of subjectivity. It will be demonstrated that, according to Vattimo, subjectivity can no longer be simply understood via traditional notions of space and place, but rather has to be exposed as dwelling oscillating between provenance and disorientation.