ro “FAIR IS FOUL AND FOUL IS FAIR”: POETICA RĂULUI ÎN MACBETH DE WILLIAM SHAKESPEARE
en “FAIR IS FOUL AND FOUL IS FAIR”: THE POETICS OF EVIL IN MACBETH BY WILLIAM SHAKESPEARE
  • Ciobanu,  Elena
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
Lucrarea îşi propune să analizeze tipul de poeticitate ce guvernează tragedia Macbeth de William Shakespeare. Stilistica discursului vrăjitoarelor revelează structuri distructive ascunse care corup cuvintele şi sensurile. Tragedia lui Macbeth nu e numai o tragedie a ambiţiei şi mâniei necontrolate, dar şi o tragedie a codificării şi decodificării imaginilor şi metaforelor.  
Abstract
This paper aims at analysing the type of poeticity that governs the tragedy of Macbeth by William Shakespeare. The stylistics of the witches’ discourse reveals some hidden destructive structures that corrupt words and meanings. These patterns can be identified in the figures of speech that dominate the play’s language from the very first scene. The perversion of the poetic tropes is paralleled by a perversion of the process of signification brought about by the prophetic formula of ‘Fair is foul and foul is fair’. Macbeth’s tragedy is not only a tragedy of exaggerated ambition and uncontrolled wrath, but also a tragedy of encoding and decoding of images and metaphors.