ro COMUNICAREA DIDACTICĂ
en DIDACTIC COMMUNICATION
  • Muscalu,  Neculai
    UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” DIN SUCEAVA
Abstract
Comunicarea instrumentală didactică caută să aibă efect, are un obiectiv şi poate fi modificată în acord cu răspunsul interlocutorului, cu feed-back-ul primit. Se foloseşte de vorbirea uzuală, de structuri gramaticale, de vocabular şi de mijloace de exprimare având în vedere că va face apel la noţiunile ce vor fi transmise printr-o astfel de vorbire.  
Abstract
Instrumental didactic communication seeks effect, has an objective, and can be modified according to the interlocutor’s response, to the feed-back received. It uses the usual speech, grammatical structures, vocabulary, and means of conveying as it will appeal to the notions to be transmitted by means of such a speech. In didactic communication, presenting and communicating content take varied forms according to the audience it addresses, even if the groups belong to the same school and age-group. Didactic communication is a special type of discourse where arguments and demonstration, as persuasive and explanatory acts, are gradually actualised, complementing one another according to the specificity of the new context.