ro SCHIMBĂRILE CULTURALE ALE AMERICII PRIN SLOGANURI ŞI TITLURI COCA-COLA
en AMERICA’S CULTURAL CHANGES THROUGH COCA-COLA SLOGANS AND TITLES
  • Galiţa,  Raluca
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
Publicitatea, prin intermediul imaginilor, sloganurilor şi titlurilor, construieşte o anume realitate care reflectă mentalităţile şi atitudinile unei societăţi într-o anume perioadă din istorie. Pornind de la ideea că publicitatea este un indicator al atitudinilor, lucrarea analizează schimbările atitudinilor americanilor de-a lungul secolelor.  
Abstract
Advertisements, through images, slogans and titles, construct a certain reality that reflects the mentalities and attitudes of a society in a certain period of history. Starting from the idea that advertising is an indicator of attitudes, the paper analyses the changing attitudes of the Americans across centuries. It tries to depict the cultural changes of the American society (from 1900’s to the XXI-st century) and the way in which these changes are reflected in the language used in the catchy slogans and titles for Coca-Cola.