ro CONSTRUIREA IDENTITĂŢILOR ÎN CONVERSAŢIA UZUALĂ - O ABORDARE PRAGMATICĂ
en BUILDING IDENTITIES IN CASUAL CONVERSATIONS – A PRAGMATIC APPROACH
  • Bonta,  Elena
    UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU, ROMÂNIA
Abstract
Conversaţiile uzuale reprezintă procese complexe de poziţionare a persoanelor şi de adaptare reciprocă, declanşând construirea identităţii, dezvăluirea de sine şi auto-negocierea. Fiind bazată pe o abordare pragmatică, lucrarea de faţă ofera principalele coordonate ale activităţii intense şi dinamice de construire a identităţii.
Abstract
Casual conversations represent the complex processes of individuals` positioning and adjusting to each other, triggering identity building, self disclosure and self-negotiation. Being based on a pragmatic approach, the paper offers the main coordinates of the intense and dynamic activity of building identities.