PRODUCEREA ŞI ORDINEA DISCURSULUI

Posted On Oct 18 2011 by

În prezentul articol ne propunem să arătăm că discursul (o simplă conversaţie, un pamflet politic, un roman, etc.), ca macro-act de limbaj, este constituit dintr-o suită de enunţuri. Pe de altă parte, ne propnem să arătăm ca discursul reglementează ordinea limbajului; el cracterizeză modul în care locutorul vorbeşte, aspectul expresiei, stilul actului locuţionar, în timp ce enunţul reprezintă ordinea cuvintelor ca lucruri desemnate.