CINETICA SEMNELOR ÎN TEATRUL LUI TARDIEU

Posted On Oct 18 2011 by

Interesul şi fascinaţia pe care le exercită spectacolul de teatru se nasc din coprezenţa unei tendinţe iniţiale, aceea de a face ca un text să fie jucat de actori, şi de o pletoră de propensiuni adiacente. Nu ne propunem în prezentul articol un studiu semilogic, ci un studiu al semnelor plecînd de la două dintre aspectele lor care au legătură cu compartimentele fondatoare ale textului şi ale reprezentării: limba şi gestualitatea.