INFLUENŢE ALE LIMBII ENGLEZE ÎN ROMÂNA ACTUALĂ

Posted On Oct 17 2011 by

Scopul nostru este de a aduce în lumină procesul de adaptare a cuvintelor din limba engleză în limba română literară. Astfel, vom alege unele anglicismele din Scrisori de Constantin Negruzzi şi Călătorie în Africa. De la Biaritz la Gibraltar de Vasile Alecsandri. Vom încerca să dezvăluim modul în care aceste anglicisme se adaptează în limba română literară din perspective diferite: a) încadrarea fonetică a anglicismelor. Ne concentrăm pe pronunţia, ortografia şi accentul anglicismelor în limba română literară; b) adaptarea morfologică a anglicismelor în limba română; Am subliniat aspecte generale privind categoriile gramaticale ale substantivelor, cum ar fi: genul, numărul, cazul, …


(English) THE PHONETICAL ADAPTATION; THE MORPHOLOGICAL FRAMING AND THE MEANINGS OF THE ANGLICISMS INTO ROMANIAN LITERARY LANGUAGE

Posted On Oct 17 2011 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.