TIMP-SPAŢIUL UNHEIMLICH AL EULUI POETIC AL SYLVIEI PLATH

Posted On Oct 17 2011 by

Această lucrare explorează modurile poetice în care Sylvia Plath îşi construieşte timp-spaţiul în poeziile sale. Fenomenologia lui Maurice Merleau-Ponty şi definiţia freudiană a conceptului de unheimlich constituie bazele teoretice pentru demonstrarea caracterului extraordinar al existenţei damnate a eului plathian.