ROLURILE ŞI IERARHIILE TEMATICE ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Posted On Oct 18 2011 by

Această lucrare discută rolul tematic aşa cum este el reprezentat în relaţia dintre un participant şi un verb într-o propoziţie. Se ocupă de rolul semantic ca rol concret jucat de un participant în situaţii reale sau imaginare, înafară de codificarea lingvistică a unor asemenea situaţii.