MARCI LINGVISTICE ALE UNEI IDENTITATI ORTODOXE IN FRANTA

Posted On Oct 18 2011 by

Ne propunem să punem în evidenţă cîteva tipuri de mărci lingvistice (ce vor fi studiate mai ales la nivel lexical) definitorii pentru ceea ce s-ar putea numi o identitate ortodoxă manifestată în limba franceză, în spaţiul geografic şi cultural al Franţei.


EXPRIMAREA ANTONIMIEI PREFIXALE TI PREFIXOIDALE IN LIMBAJUL DREPTULUI FRANCEZ

Posted On Oct 18 2011 by

Cercetarea lingvistică asupra dezvoltării relaţiilor de antonimie prin intermediul structurilor derivaţionale a termenilor opozabili se dovedeşte a fi aspectul esenţial în studiul raporturilor antonimice a sistemelor terminologice.