LIMBA ÎN ACŢIUNE: SLANG-UL

Posted On Oct 17 2011 by

Pornind de la o serie de exemple din limba engleză, lucrarea se ocupă de dezvoltarea argoului modern, acest pitoresc „mod de exprimare” utilizat pe scară largă. În general vorbind, argoul poate fi clasificat, în funcţie de domeniul de utilizare, în argou general (cuvinte care nu sunt specifice pentru orice grup social sau profesional) şi argou special (cuvinte specifice pentru anumite grupuri, cum ar fi adolescenţii, studenţii). Există, de asemenea, un fenomen lingvistic foarte interesant, cunoscut sub numele de argou care rimează, deosebit de frecvent în engleza britanică, de fapt, un argou secret, care are originea în lumea interlopă Cockney din …