DESPRE CONSTRUCTIA RETORICO-DISCURSIVA A IDENTITATILOR TAUTOLOGIGE. DE LA SINGULARITATEA ACTUALIZARII LA PLURALITATEA ACTUALIZABILULUI

Posted On Oct 18 2011 by

Această investigaţie asupra construcţiei retorico-discursive a identităţilor tautologige se bazează pe implicaţiile de natură intelectivă care decurg, în cazul general al creării sensului, din relaţia conceptuală particulară care se stabileşte între singularitatea actualizării şi pluralitatea actualizabilului.