METAFORE CA SEMNE: ÎNTRE ATITUDINI COGNITIVE ŞI PUNCTE DE VEDERE COGNITIVE

Posted On Oct 17 2011 by

Articol nostru are ca scop raportarea la studiul a trei elemente specifice procesului didactic: „profesor”, „elev”, „clasă”, care sunt tratate de noi ca obiecte semiotice. În studiul nostru vom propune o perspectivă de investigare lingvistică şi cognitivă. Metafora va constitui criteriul de colectare a datelor. Adoptând abordarea şi metodele propuse în cadrul Teoriei Metaforei Conceptuale dezvoltate de Lakoff si Johnson, vom aborda reprezentările metaforice ale modelului cognitiv de educaţie de la 3 grupe de respondenţi din Polonia, studenţi din cele trei regiuni poloneze care studiază pentru a deveni profesori de engleză. Ar trebui adăugat că, deşi respondenţii noştri sunt în …