SEMN, INDICE – INTRE VIZUAL SI INFERENTIAL IN ARGUMENTARE

Posted On Oct 18 2011 by

În momentul construirii discursurilor, locutorii furnizează şi informaţii pertinente pentru interpretarea acestora. În acest sens, termenii semn şi indice dau informaţii asupra modului în care locutorul interpretează datele în actul de argumentare. Ne propunem o analiză a înlănţuirilor de tipul X este semn/indice pentru Y pentru a vedea dacă aceste forme de desemnare a unei relaţii de dependenţă cauzală între două fenomene trimit la o folosire diferită care ar reflecta distincţia teoretică stabilită de Perelman şi Tyteca (2008).


IDENTITATE PERFORMATIVA SI SEMNE CORPORALE. DE LA BUTLER LA ORLAN

Posted On Oct 18 2011 by

În ce fel performanţa artistică poate pune sub semnul întrebării şi deplasa idealurile normative care delimitează identitatea? Judith Butler inventează conceptul de performativitate corporală pentru a arăta că modul în care ne manifestăm identitatea este determinat de operatori încrucişaţi ai genului şi ai rasei în calitate de marcatori culturali care repetă injoncţiuni convenţionale pentru a stiliza corpul individual dînd impresia unei identităţi interne. Cunoscută petru intervenţiile chirurgicale plastice pe propria-i faţă, Orlan a realizat autoportrete graţie tehnologiilor digitale de tratare a imaginii.


CÎND CUVINTELE NU VIN DE LA SINE

Posted On Oct 18 2011 by

Plecând de la noţiunea de modalizare autonimică definită de J. Authier-Revuz, ne propunem să analizăm apariţia, la suprafaţa enunţurilor personajelor lui Ionesco, a unei eterogenităţi, a unei non coincidenţe care este, de altfel, constitutivă oricărui act de enunţare.