SIGN AND SYMBOL IN THE INTERPRETATION OF THE DREAM

CORINA MATEI

admin 11 Dec 2017

My paper approaches Carl Gustav Jung’s psychoanalytical perspective on the phenomenon of dreaming and on dream’s interpretation. Preparing the theoretical context, we will first identify the main criteria to distinguish between sign and symbol, as well as the limits of other approaches of the topic. My goal is to discover the most fruitful perspective on studying the dream, in order to highlight more elements belonging to human unconscious, as this enterprise could help us know ourselves better as human beings. Afterwards, we will present some considerations about the cultural correspondences that the interpretation of this phenomenon of dreaming could help us make. The method involved here regards some elements of semiotics and hermeneutics, to the extent of a useful distinction between sign and symbol as instruments of comprehension.

O ABORDARE SEMIO-COMUNICATIVĂ A TRADUCERII TEHNICE

Mircea HORUBEŢ

admin 18 Oct 2011

Scopul acestei lucrări este de a încerca să „dea Cezarului ce e al Cezarului” atunci când se pune problema relaţiei dintre traducerea literară şi traducerea tehnică. Traducerea literară presupune competenţă lingvistică şi culturală. Traducerea tehnică necesită competenţă lingvistică şi educaţie tehnică.

 

ASPECTE ALE EXILULUI INTERIOR ÎN JURNALUL LUI ALICE VOINESCU

CRĂCIUN MARIANA

admin 17 Oct 2011

Lucrarea îşi propune să analizeze exilul interior existent în opera lui Alice Voinescu văzut ca formă de supravieţuire spirituală într-o lume chinuită (perioada de după al doilea război mondial şi cea a dictaturii comuniste). Fenomenul de exil interior este legat de scrisul subversiv, o dovadă a acestui mod de exprimare fiind Jurnalul ei, care acoperă istoria de 32 de ani.

Opera lui Alice Voinescu este un semn decodificat la diferite nivele de interpretare: idei politice, implicare socială, contribuţia culturală (conferinţele ei de radio şi operele interdisciplinare), studii literare şi aşa mai departe. Ideea ei de „eliberare” cuprinde întregul Jurnal şi va fi conceptul principal care urmează să fie studiat în această lucrare, împreună cu alte aspecte ale exilului interior. Vom fi interesaţi de abordarea antropologică a exilului.