L’AVENTURE LITTERAIRE DU MYSTIFICATEUR OU LA « PASSION » DE LA DUPLICITE

Posted On Jul 31 2014 by

Sage aisé ou « fripon » méchant, le personnage du trompeur a connu une aventure littéraire que seuls ses actes, synonymes de perspicacité, d’habileté, de supercherie ou de ruse seraient à même d’expliquer. La « passion » des lecteurs pour ce personnage qui privilégie l’intelligence à la force a conduit, le long des siècles, à une multiplication des personnages rusés, car à une mystification il faut toujours répondre par une autre, plus élaborée encore. De l’astutus du Livre des Proverbes de l’Ancien Testament à Ulysse ou Esope les solutions envisagées en vue de la dissimulation n’ont pas cessé de s’enrichir et de se diversifier. …


LE POIDS DE LA TRADITION: RUSES, FEMMES ET PECHES DE LANGUE. LE CONTE DE SINDIPA, LE PHILOSOPHE

Posted On Jul 27 2012 by

L’un des motifs littéraires qui ont donné lieu à un grand nombre de versions, de l’Antiquité à l’époque moderne, est celui de la « femme de Putiphar ». Il s’agit de l’histoire présentée dans la Genèse (39,7), qui raconte comment l’épouse d’un homme important, le commandant des gardes de Pharaon, offre son amour à Joseph, le serviteur de son mari. Repoussée par celui-ci, elle essaie de se venger, en accusant Joseph d’avoir tenté de la séduire. Ce motif, dont la fortune littéraire extraordinaire ne peut pas être résumée ici, a été également adopté dans la version roumaine du Roman des sept sages …


SĂ ÎNŞELI PENTRU A-ŢI SALVA VIAŢA

Posted On Oct 19 2011 by

Confruntate cu hazardul istoriei, anumite personaje makiniene se vǎd obligate sǎ facǎ o alegere existenţialǎ importantǎ : sǎ mintǎ pentru a putea rǎmâne în viaţǎ sau în libertate. Naratorul din Requiem pour Est, protagonistul din La Musique d’une vie sau Volski, personajul emblematic din La vie d’un homme inconnu, opteazǎ pentru minciunǎ, pentru prefǎcǎtorie, pentru a suporta repercursiunile unui sistem politic totalitar, în cazul primilor doi. În cazul celui de-al treilea, Volski, este vorba doar de refuzul de a împǎrţi ceva cu lumea din care nu mai face parte. Ne propunem aici sǎ punem în evidenţǎ subterfugiile folosite la nivelul …


VOCE MASCATĂ, VICLENIE VERBALĂ ŞI MIRAJ AL SURSELOR ÎN CÂTEVA ROMANE POPULARE ROMÂNEŞTI

Posted On Oct 18 2011 by

Mistificatorul iubeşte aluziile, jocurile de cuvinte, ambiguitatea, suprapunerea şi inversarea semnificanţilor, cǎci acestea reprezintǎ tot atâtea mijloace de a testa perspicacitatea adversarilor. Ceea ce îl atrage totuşi este capacitatea lor de a evoca alte lumi, abia perceptibile sub stratul subţire de aparenţǎ pe care-l numim «realitate». Alegându-ne ca obiect de studiu câteva romane populare româneşti, ne propunem sǎ analizǎm intenţia diferitelor personaje mistificatoare în interiorul comunicǎrii manipulatorii, fǎrǎ a pierde din vedere motivaţiile discursurilor lor.  


« MISTIFICAREA VILLON » : VICLENIE, ÎNŞELĂCIUNE ŞI FICŢIUNE ÎN RECUEIL DES REPUES FRANCHES DE MAISTRE FRANÇOIS VILLON ET DE SES COMPAGNONS (1480-1500)

Posted On Oct 18 2011 by

Vom demonstra aici cum, la douǎzeci de ani dupǎ dispariţia lui François Villon, apare o legendǎ în care autorul devine personaj, pentru a-i învǎţa pe tovarǎşii  de sǎrǎcie sǎ obţinǎ mâncare prin viclenie, fǎrǎ sǎ trebuiascǎ a o plǎti. Monedǎ de schimb, cuvântul lui Villon şi al tovarǎşilor sǎi îi rǎsplǎteşte, prin ficţiune, pe cei înşelaţi. Studiul nostru se va structura pe trei axe : · Mistificarea literarǎ care constǎ în a transforma un autor dispǎrut în personaj literar. · Manifestǎrile vicleniei şi construirea unui discurs al mistificǎrii. · O interogaţie asupra lumii demistificate : în faţa unei lumi corupte (a …


PREFĂCĂTORIA, ULTIMĂ VALOARE A IUBIRII CURTENEŞTI ? ROLUL LUI GUILLEM DE NEVERS ÎN FLAMENCA ŞI AL ELVIREI ÎN CASTIA GILOS

Posted On Oct 18 2011 by

Mai mult decât adaptǎrile narative ale liricii trubadureşti, Roman de Flamenca şi Las novas de Castia Gilos sunt strict construite în jurul relaţiei triangulare formatǎ din Doamnǎ, amant şi soţul gelos. Evoluând într-o societate contaminatǎ de gelozie, îndrǎgostiţii vor fi nevoiţi sǎ recurgǎ la viclenie. Prefǎcǎtoria apare astfel ca o facultate ce permite pǎstrarea propriei integritǎţi într-o lume curteneascǎ denaturatǎ. Prin aceasta, ea devine ultima valoare a iubirii, cea care permite amanţilor sǎ trǎiascǎ cumva împotriva societǎţii şi sǎ se autodepǎşeascǎ eliminând gelozia.