DISCURSUL PUTERII/PUTEREA DISCURSULUI: STUDIU AL UNUI ACT-CHEIE AL ANTIGONEI DE J. ANOUILH

Posted On Oct 18 2011 by

Piesa Antigone poate fi considerată drept o ilustrare perfectă a dezbaterii sociologilor cu privire la problema autorităţii şi a puterii, în raportul lor cu discursul: rolurile discursive sînt o simplă manifestare a rolurilor sociale, sau de fapt rolurile discursive creează rolurile sociale?