DU BON USAGE DES PASSIONS SELON CICERON

Posted On Jul 31 2014 by

Bien qu’il adopte largement les vues stoïciennes relatives à l’antagonisme foncier entre passions et raison, Cicéron reconnaît volontiers, les hommes étant ce qu’ils sont plutôt que ce qu’ils devraient être, le caractère improductif (voire contre-productif) d’une rhétorique qui refuserait d’en appeler au sentiment. C’est donc parce que nous ne vivons pas dans la cité idéale de Platon que nous devons composer avec les passions, de sorte que les « partisans du mensonge » ne puissent pas prévaloir au détriment des gens de bien dans la République.


LA CIRCULATION DE PROCÉDÉS EXPRESSIFS ET D’EXERCICES MENTAUX DANS DES CHAMPS AUTONOMES DE LA CRÉATION

Posted On Jul 27 2012 by

On voit assez rarement des recherches s’intéresser à la force rhétorique de structures expressives / sémantiques circulant d’un domaine autonome de la création à un autre. La publicité (par ses textes) et la littérature, la publicité (par ses images) et la peinture fournissent de beaux exemples de « solidarité » rhétorique. J’examine l’organisation d’un titre publicitaire pour Conté et d’un poème de Lucian Blaga, la désacralisation du mythe dans des publicités pour l’Office National de Tourisme de la Grèceet dans Hanu Ancuţei de Mihail Sadoveanu. Mettre en évidence cette force rhétorique aiderait à nuancer les rapports entre ce qu’on pourrait appeler l’unité …


SĂ DEGHIZEZI CUVINTELE FĂRĂ SĂ LE ASCUNZI

Posted On Oct 20 2011 by

Scopul studiului nostru este de a demonstra modul în care « figurile » pot  « masca »  sensul cuvintelor. De altfel, figurile de construcţie ale retoricii vizeazǎ ordinea psihologicǎ a propoziţiilor şi frazelor, având ca scop adeziunea receptorului. Ideile aparţin unei conştiinţe şi de aceea termenii, propoziţiile, frazele posedǎ o caracteristicǎ cognitivǎ, o anumitǎ intenţionalitate. Aceastǎ trǎsǎturǎ este manifestǎ mai ales în expresiile lingvistice, care au drept scop persuadarea interlocutorilor. Figurile împrumutǎ ideilor o formǎ exterioarǎ care le deghizeazǎ, fǎrǎ însǎ a le ascunde.  


SURSA INFORMATIEI IN DISCURSUL RAPORTAT: LES NOMS DE RAPPORT PRESOMTIFS

Posted On Oct 18 2011 by

Les noms de rapport présomtifs reprezintă o clasă de substantive al căror arhisemem este a spune/spusele şi care desemnează un act sau un eveniment discursiv rezumîndu-l. Cercetarea de faţă face parte dintr-un studiu mai amplu consacrat folosirii argumentative a expresiilor lingvistice ce desemnează sursa informaţiei în discurs pe baza clasificării acestor substantive în funcţie de mai multe criterii funcţionale.


NOUA ORIENTARE PRODUSA DE PRAGMATICA IN TEORIA ARGUMENTARII

Posted On Oct 18 2011 by

Abordarea pramatică în studiul argumentării vizează analiza procedeelor care transformă actul de vorbire al oratorului în act de comunicare, punînd în scenă actori a căror activitate este supusă unei influenţe constante şi reciproce.


DESPRE CONSTRUCTIA RETORICO-DISCURSIVA A IDENTITATILOR TAUTOLOGIGE. DE LA SINGULARITATEA ACTUALIZARII LA PLURALITATEA ACTUALIZABILULUI

Posted On Oct 18 2011 by

Această investigaţie asupra construcţiei retorico-discursive a identităţilor tautologige se bazează pe implicaţiile de natură intelectivă care decurg, în cazul general al creării sensului, din relaţia conceptuală particulară care se stabileşte între singularitatea actualizării şi pluralitatea actualizabilului.


(English) JEUX DE LANGAGE, (EN)JEUX DE L’ALTÉRITÉ

Posted On Oct 17 2011 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.