MARCATORI DE IDENTITATE ÎN DISCURSUL PUBLICITAR CONTEMPORAN DIN ROMÂNIA

Posted On Oct 18 2011 by

Identitatea unei comunităţi este în primul rând exprimată prin intermediul limbii folosite în situaţii diferite de comunicare. Discutăm importanţa câtorva strategii retorice precum: metafora, antiteza, tautologia, hiperbola şi dăm exemple ale „discursului repetat” selectate din publicitatea românească.  


(English) MISLEADING MEANS OF EXPRESSION IN THE ARGUMENTATIVE LITERARY TEXT

Posted On Oct 17 2011 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.