REPREZENTĂRILE PERSOANELOR ÎN VÎRSTĂ ÎN PUBLICITATEA FRANCEZĂ

Posted On Oct 18 2011 by

Cercetarea noastră se axează pe reprezentările (pozitive şi negative) ale persoanelor în vîrstă în revistele franceze contemporane avînd ca scop şi o demontare a discursului publicitar ambiant.