EUROPA VĂZUTĂ DE ADRIAN MARINO

Posted On Oct 17 2011 by

În calitate de bursier « Pro Helvétique » la Geneva, Adrian Marino a călătorit în scop documentar în Elveţia, în Franţa, Germania, Anglia, Spania, Portugalia. A participat la congrese şi colocvii ale Asociaţiei internaţionale de literatură comparată. A fost membru al International Comparative Littérature Association, ale Association Internationale des Critiques Littéraires, Association Internationale pour l’Etude du XVIIIe siècle şi al Modern Langage Association of Amérique. Călătorind în Europa, Adrian Marino şi-a scris impresiile despre alteritatea culturilor europene în cărţile sale : ¡Olé! España, Evasion dans le monde libre, Présences roumaines et  réalités européennes, Pour l’Europe, Carnets européens.