DISCURSUL PUTERII/PUTEREA DISCURSULUI: STUDIU AL UNUI ACT-CHEIE AL ANTIGONEI DE J. ANOUILH

Posted On Oct 18 2011 by

Piesa Antigone poate fi considerată drept o ilustrare perfectă a dezbaterii sociologilor cu privire la problema autorităţii şi a puterii, în raportul lor cu discursul: rolurile discursive sînt o simplă manifestare a rolurilor sociale, sau de fapt rolurile discursive creează rolurile sociale?  


“ÎŢI SPUN DUMNEAVOASTRĂˮ. RAPORTAREA LA DIVINITATE ÎN FRANCEZĂ ŞI ÎN RUSĂ ÎN MEMORIILE LUI N. BERDIAEV“ÎŢI SPUN DUMNEAVOASTRĂˮ. RAPORTAREA LA DIVINITATE ÎN FRANCEZĂ ŞI ÎN RUSĂ ÎN MEMORIILE LUI N. BERDIAEV

Posted On Oct 18 2011 by

Fiu al unui nobil rus şi al unei mame de origine franceză, Nikolaï constată că există diferenţe între modalităţile de a se adresa lui Dumnezeu în tradiţia catolică şi confesiunea ortodoxă rusă. Această amintire va ramîne gravată în mintea lui şi va determina în parte viziunea sa asupra raporturilor între Orient şi Occident.


(English) LES REVES DANS LES JOURNAUX DE IONESCO

Posted On Oct 17 2011 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.