SIMBOLISTICA PARFUMURILOR ŞI IMAGINARUL SOCIAL ÎN CESAR BIROTTEAU DE BALZAC

Posted On Oct 18 2011 by

Element constitutiv al imaginarului social, parfumul reprezintă, încă din Egiptul antic, răspunsul corpului la constrîngerile şi/sau stimulii de ordin fizic, psihic, religios, economic, simbolic. Demersul meu va fi în mod necesar istoric şi, într-o a doua etapă a analizei, sincronic. Momentul ales aparţine primei jumătăţi a secolului al XIX-lea, autorul este Honore de Balzac şi textul de referinţă este Cesar Birotteau.


REPREZENTĂRILE PERSOANELOR ÎN VÎRSTĂ ÎN PUBLICITATEA FRANCEZĂ

Posted On Oct 18 2011 by

Cercetarea noastră se axează pe reprezentările (pozitive şi negative) ale persoanelor în vîrstă în revistele franceze contemporane avînd ca scop şi o demontare a discursului publicitar ambiant.