UN PORTAL DE OFERTE DE LOCURI DE MUNCĂ ÎN 2008: IMAGINI, IMAGINAR ŞI CUVINTE INTERACTIVE

Posted On Oct 18 2011 by

În ce fel vizualul, pe pima pagină a unui portal de oferte de locuri de muncă, poate genera un imaginar vizual stimulant şi atractiv în care partenerii interesaţi îşi joacă/confundă rolurile în spaţiul interactiv al ecranului? Plecînd de la portalul www.monster.ca, considerăm că este posibil să se degajeze articularea unui limbaj vizual simplu şi eficace care traduce un imaginar legat de piaţa muncii.