(English) A PSYCHOANALYTICAL APPROACH OF LE FANU’S IN A GLASS DARKLY

Posted On Nov 11 2015 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.


REFLECTIONS ON SOME REPRESENTATIONS OF LOVE IN POSTMODERN CAROUSEL-TIME

Posted On Jul 27 2012 by

Starting with the observation that the symbolic change in postmodern spirituality seems to be from the world of Logos to the world of Imago, my article aims to emphasize some representations of love in contemporary interpersonal relations, as they appear in Julia Kristeva’s post-Freudian psychoanalysis, in the same spirit of other philosophical views which I find relevant for the topic. The main question raised by different approaches, as I believe, is whether our civilization faces new pathologies, or just the manners of understanding them are new? This question will be analyzed in order to try to offer some interpretations and …


MITUL ŞI PERSPECTIVA PSIHANALITICĂ ASUPRA CONCEPTUALIZĂRII VALORII ÎN OPERA LUI ARCADIE SUCEVEANU

Posted On Oct 17 2011 by

Globalizarea – trăsătură dominantă a secolului nostru – impune o colaborare între diferite culturi. Selecţia individului în avantajul globalizării este determinată, de asemenea, de promovarea unei unificări a unităţilor, conceptelor, valorilor culturale.Perioada de apariţie a mitului şi supravieţuirea acestuia, extinderea lui în spaţii diferite oferă mutaţii care nu distrug axa esenţei lui, deşi, uneori, ne certifică faptul că imaginea sa este în opoziţie şi transferată în reflecţie. Conexiunile care sunt elucidate în mit de către critică sunt: realitate – vis, conştient – inconştient, personalitate – societate, pedepsirea celor nevinovaţi, compasiune – păcat, moartea ca o obligaţie – dorinţa de a …