REFLECTIONS ON SOME REPRESENTATIONS OF LOVE IN POSTMODERN CAROUSEL-TIME

Posted On Jul 27 2012 by

Starting with the observation that the symbolic change in postmodern spirituality seems to be from the world of Logos to the world of Imago, my article aims to emphasize some representations of love in contemporary interpersonal relations, as they appear in Julia Kristeva’s post-Freudian psychoanalysis, in the same spirit of other philosophical views which I find relevant for the topic. The main question raised by different approaches, as I believe, is whether our civilization faces new pathologies, or just the manners of understanding them are new? This question will be analyzed in order to try to offer some interpretations and …


(English) MALCOLM BRADBURY AND NEW POSTMODERNISM(S) @ THE TURN OF THE MILLENNIUM – BETWEEN THE REALISTIC MODE AND EXPERIMENT

Posted On Oct 17 2011 by

PARODIE, DEMITIZARE ŞI INTERTEXTUALITATE ÎN ROMANUL LUI PETRU CIMPOEŞU CHRISTINA DOMESTICĂ ŞI VÂNĂTORII DE SUFLETE

Posted On Oct 17 2011 by

Unul din semnele distinctive ale literaturii postmoderniste este efortul permanent de (de) construirea a textului pentru a împlini aşteptările cititorului, pentru a-l manipula şi, în unele cazuri, chiar pentru a-l lua în deriziune.Totuşi, acest obiectiv este dificil de realizat şi, astfel, scriitorii postmodernişti sunt adesea obligaţi să reinterpreteze tradiţia, pentru a deconstrui modele ale tradiţiei literare şi de a folosi tot felul de strategii narative pentru a-şi seduce cititorii. În acest context, lucrarea de faţă îşi propune analizarea unor strategii şi tehnici importante (cum ar fi parodia, intertextualitatea, de-construcţia), utilizate de către Petru Cimpoeşu, în romanul său Christina domestică şi …