MAIS ET DISCOURS IMAGINAIRE

Posted On Dec 11 2017 by

Le connecteur mais est intensément exploité dans le discours à visée argumentative : il oriente l’interprétation vers des conclusions souvent implicites et repose sur des prémisses implicites. Les conclusions sont sous-tendues par une relation de contradiction qui s’établit au niveau de l’énoncé et qui devient saillante au moment de l’énonciation. Les inférences sont possibles grâce aux instructions d’interprétation attachées à l’utilisation discursive de mais. Un emploi particulier, observé dans le discours politique actuel, se produit quand mais introduit un énoncé qui se constitue comme une réplique à un discours imaginaire antérieur.


HOMO LUDENS: ANARHIA UNUI EU/JOC POLIFONIC. DE LA RITUAL LA POETICILE TEATRALE DIN SECOLUL XX

Posted On Oct 18 2011 by

Este posibilă degajarea unui model trascultural al reprezentării dramatice? Sîntem de părere că polifonia este un concept care ne ajută să răspundem la această întrebare, putîndu-ne fi de folos în analiza mecanismului discursiv al reprezentării.  


DE LA PUNCTUL DE VEDERE LA DISCURSUL REPREZENTAT

Posted On Oct 12 2011 by

In general, legăm noţiunea de punct de vedere de cele de naratologie şi polifonie. Punctul de vedere se întâlneşte însă şi cu preocupările lingviştilor care îşi manifestă interesul pentru polifonie, căci problematica punctului de vedere trimite la strategiile enunţiative. Punctul de vedere şi discursul reprezentat sunt legate intrinsec în cadrul ScaPoLine deoarece discursul reprezentat constituie un instrument în slujba creării punctului de vedere.


DANSATOAREA COREGRAF CAROLYN CARLSON IN CĂUTAREA « STRĂINEI CARE LOCUIEŞTE ÎN NOI »

Posted On Oct 12 2011 by

Descoperirea « celuilalt din mine pe care-l ignor » este o temă recurentă în elaborarea solourilor de dans. În această comunicare vom analiza discursul coregrafic al dansatoarei americane Carolyn Carlson, stabilită în Franţa de mai mulţi ani, din timpul creaţiei soloului său  Bleu Lady (1984) filmat de Alain Plagne.