HEURS ET MALHEURS DU DISCOURS THEATRAL CHEZ TARDIEU

Posted On Feb 22 2017 by

La complexité du discours théâtral, fait d’un discours rapporteur pluriel et d’un discours rapporté multiple, rend la tâche du chercheur ardue. Toute l’histoire du discours théâtral est marquée par ce que Anne Ubersfeld appelle « le présupposé : je joue ». Et il ne fonctionne qu’à l’intérieur des limites d’un ludant scénique. Cependant, longtemps la scène s’est donné du mal pour occulter ce présupposé et créer un effet de réel. En revanche, le théâtre tardivien s’ingénie à en avertir l’énonciateur spectateur non seulement en lui dévoilant la théâtralité mais en le prenant pour complice sinon comme coproducteur du spectacle. En s’enquérant de la …


DRAMA SI DROMENON. O (ANTI)POETICA: NUVELELE LUI MIRCEA ELIADE

Posted On Oct 18 2011 by

Plecînd de la cîteva nuvele (19 Trandafiri, În curte la Dionis, Incognito la Buchenwald, Uniforme de general) avem în vedere două aspecte ale scriiturii lui Mircea Eliade: mai întîi, poetica teatrală – mai mult sau mai puţin implicită – pe care aceste nuvele o pun în evidenţă; îna al doilea rînd, reminiscenţele unei mitologii gnostice, ale cărei urme ele le păstrează


IDENTITATEA SUB SEMNUL INTREBARII

Posted On Oct 18 2011 by

Nichita Stănescu, poet român de o originalitate agresivă, impresionant prin forţa imaginilor poetice şi prin spontaneitatea limbajului, vede în poezie o componentă fundamentală a existenţei, un fel de magie care se găseşte în fiecare om, capabilă să-l scoată din neant, din haos şi să-i reveleze adevărul.


DE LA SINE LA CELĂLALT INTIM ŞI EXTIM ÎN LUMINA ALTERITĂŢII

Posted On Oct 17 2011 by

Problema « intimului » este legată de mai multe discipline, fiind vorba de un domeniu propriu individului (făcând trimitere la filosofie sau la psihanaliză), dar şi de unul în care intervine intimitatea celuilalt (ştiinţe umane, psihologie, antropologie)