LE DISCOURS DU SEDUCTEUR

IOANA PELE (INDZILONIS)

admin 18 Jul 2014

Cette étude sur les figures de la séduction dans le discours poétique moderne s’articule sur trois figures communes de la séduction, présentes dans la création du poète roumain Nichita Stănescu.

Premièrement, on propose une approche de la poésie « engagée » de la période Ceausescu et de l’authenticité du discours de la séduction. On va remarquer la séduction qu’exercent les tromperies, les mensonges, les flatteries, par le biais de la parole « enveloppée », « dissimulée » du discours mystificateur, politique.  Ensuite, c’est le discours propagandiste des disciples et des missionnaires faisant l’apologie du maître qui attire notre attention. Enfin, la  séduction est amour, la femme aimée est le double et la moitié de son adorateur.

Comme conclusion, on peut affirmer qu’en général, le discours du séducteur a pour but la soumission  totale de son interlocuteur, qu’il transforme en son disciple et son successeur. Le discours devient alors un monologue devant un miroir, c’est une spectacularisation et une spécularité, le séducteur séduit. On s’interroge alors sur cette réciprocité entre l’émetteur et le destinataire, le séducteur et sa victime, le maître et son élève, l’écrivain et son lecteur.

SLIPPERY SLOPES IN PRO-LIFE ARGUMENTATION

SIMONA MAZILU

admin 27 Jul 2012

In pro-life discourse arguers strategically use arguments from consequence in order to make the audience aware of the gravity of abortion by pointing out the dire consequences of this deed. Using the pragma-dialectical critical questions (van Eemeren and Grootendorst 1992, 2004), I will test the dialectical soundness of the causal argumentation put forward by pro-lifers in various argumentative texts. The examination of these texts reveals that the death of the aborting mother, different forms of punishment for the rest of the family, for doctors, pharmacists and for whoever else might take part in an abortion directly or indirectly are among the main consequences predicted by pro-lifers. As critical questions of the type “Is indeed abortion conducive to such consequences or are there other causes that lead to these effects?” cannot be adequately answered, the arguments from consequence are inappropriately used degenerating into slippery slopes. I consider that, despite their fallaciousness, the slippery slope arguments used by pro-lifers may have a great rhetorical potential. These observations support my contention that ethical disagreements such as the abortion dilemma are instances of ethical discourse, a type of discourse with a specific identity.

MANEVRE DE PERSUASIUNE ELECTORALĂ ÎN DISCURSURILE LUI LAURENT GBAGBO

Nanourougo Coulibaly

admin 20 Oct 2011

Acţiunea politicǎ are nevoie, pentru reuşita ei, de mobilizarea actorilor sociali în jurul unui proiect sau al unei cauze. Pentru a obţine aceastǎ adeziune masivǎ şi colectivǎ, actorul politic utilizeazǎ discursul. În lucrarea de faţǎ, ne propunem sǎ analizǎm discursurile pe care Laurent Gbagbo le pronunţǎ cu scopul de a stabili o opinie majoritarǎ susceptibilǎ sǎ-i asigure realegerea. Studiul se înscrie în perspectiva analizei discursului, având ca obiect descoperirea punerii în scenǎ a adevǎrului pentru obţinerea adeziunii. Miza va fi deci de a revela trǎsǎturile specifice ale activitǎţii langajiere de persuasiune din discursul electoralist al candidatului Laurent Gbagbo.

DISCURSUL PUBLICITAR SI EXPLOATAREA FIGURILOR RETORICE

SANDA MARCOCI

admin 18 Oct 2011

Discursul publicitar modern îşi găseşte locul într-o lungă tradiţie care îşi are originile în antichitate. Retorica clasică îşi dovedeşte perenitatea în discursul publicitar ca metodă de exploatare a nevoilor şi dorinţelor membrilor societăţii de consum, nevoi şi dorinţe transferabile asupra obiectului căruia i se face publicitate.

ALEGERILE DE DEPUTAŢI EUROPENI ÎNTRE ASPIRAŢIA COMUNITĂŢII ŞI NELINIŞTEA NAŢIONALĂ

CRISTINA CÎRTIŢĂ-BUZOIANU

admin 17 Oct 2011

Demersul nostru constă în analiza campaniei pentru alegerile de deputaţi europeni din punct de vedere al interesului manifestat de actorii politici faţă de problemele comunităţii. Analiza discursurilor, a mesajelor, a programelor, a afişelor sau a video-publicităţii propuse de candidaţi dovedeşte o slabă prezenţă a temelor de interes european în favoarea unei frecvenţe mai mari a aspectelor de interes naţional. La puţin timp după desfăşurarea alegerilor parlamentare, cele pentru deputaţii europeni nu puteau să suscite interesul electoratului aşa se explică slaba prezenţă a acestuia la vot.

DEZBATEREA PE TEMA AVORTULUI DIN PERSPECTIVA ARGUMENTĂRII

MAZILU SIMONA

admin 17 Oct 2011

Lucrarea de faţă porneşte de la observaţia empirică că atât discursurile argumentative pro-viaţă cât şi cele pro-alegere nu îndeplinesc condiţiile „de ordin superior” prevăzute în modelul ideal de discuţie critică (van Eemeren, Grootendorst, Jackson şi Jacobs, 1993) în sensul că participanţii nu au atitudinea necesară pentru a rezolva diferendul în cauză. Punctul de vedere pro-viaţă care stipulează că avortul nu este permis indiferent de circumstanţe, deoarece cel eliminat este o fiinţă umană, este dirijat împotriva poziţiei pro-alegere care susţine că avortul este permis întrucât fătul nu este o fiinţă umană, cel puţin până la un anumit moment.

Se pare că dezbaterea cu privire la avort se bazează pe poziţii incompatibile. În conformitate cu Fogelin (2005), susţinem că dezbaterea cu privire la avort ar trebui să fie tratată ca un caz de dezacord profund în care argumentarea raţională se înlocuieşte cu metodele de persuadare.