Ideologia secolului al XVIII-lea şi rădăcinile opiniei publice în Anglia

CULEA MIHAELA

admin 17 Oct 2011

Lucrarea explorează rolul presei periodice în limba engleză a secolului al XVIII-lea cu privire la reformarea morală, instruirea socială şi îmbunătăţirea culturală în general. Analizând impactul criticii lui Richard Steele si Joseph Addison asupra societăţii Angliei din secolul al optsprezecelea, putem observa că cei doi au inaugurat apariţia opiniei publice, dar au adus în discuţie şi drepturi generale ale omului, cum ar fi libertatea de expresie. Potrivit lui Jürgen Habermas periodicele engleze din secolul al optsprezecelea pot sta la baza sferei publice burgheze. Dar începuturile opiniei publice au susţinut, de asemenea, formarea ideologiei engleze în secolul al XVIII-lea, înţeleasă ca un sistem de credinţe sociale. Se pare că modelele ideologice susţinute de către jurnalişti sau scriitori din Anglia secolului al XVIII-lea au adus în prim plan valorile iniţiale pentru publicul larg, cum ar fi bunul-simţ, moralitatea, inteligenţa, gustul sau decorul.Noi urmărim reprezentările timpurii ale comunicării publice, spaţiile în care s-a manifestat acest angajament public, obiectivele periodicelor, strategiile dezvoltate pentru reformarea morală a comunităţii, categoriile de cititori, în timp ce toate aceste aspecte arată în cele din urmă modul în care scrisul şi tiparul au devenit agenţi activi în îmbunătăţirea culturală, chiar dacă acestea au fost consideraţi ca fiind doar profesii din clasa de mijloc.