VOCEA EMIŢĂTORULUI

Posted On Oct 18 2011 by

Performanţele comunicative ale subiecţilor vorbitori au în vedere capacitatea acestora de a prevedea efectele unei enunţări într-un context dat; aceste performanţe sînt condiţionate de cunoaşterea lumii, cunoaştere care pare a fi independentă de activitatea langajieră.