DISCURSUL PUBLICITAR: PREMISE PENTRU O ABORDARE SEMIO-LINGVISTICĂ

Posted On Oct 18 2011 by

Înscriindu-se în procesul comunicării în general, discursul publicitar se construieşte prin tehnici şi modalităţi discursive care îi sînt proprii, presupunînd cele trei dimensiuni ale actului de limbaj: dimensiunea locuţionară, dimensiunea ilocuţionară şi perlocuţionară. Sensul mesajului discursului publicitar depinde de complexitatea şi pluralitatea codurilor puse în joc.