DE L’OUBLI DES ARCHETYPES A LA PERTE DANS LE STEREOTYPE SUR LA SCENE DES ANNEES CINQUANTE

Posted On Jul 27 2012 by

Les auteurs dramatiques des années cinquante, créateurs d’un théâtre dont la complexité rend la taxinomie claudicante (nouveau théâtre, théâtre de l’absurde, anti-théâtre ou bien théâtre des années cinquante), n’hésitent pas à faire le procès du langage en signalant la crise de la communication, indissociable de celle de l’identité, qui leur inspirent la déréalisation du personnage, la dénonciation des paradigmes inféconds ou surannés de la doxa européenne et la déformation des archétypes devenus stéréotypes culturels et linguistiques.


METAFORA CA ELEMENT DE MISTIFICARE ŞI DE MANIPULARE DISCURSIVĂ

Posted On Oct 21 2011 by

Importanţa metaforei ca figurǎ de limbaj este incontestabilǎ. Cu toate acesta, nu putem sǎ nu ne întrebǎm dacǎ expresia metaforicǎ nu constituie un mijloc de manipulare a imaginaţiei cititorului. Metafora se întemeiazǎ pe ideea respingerii sensului literal. Paradoxul este cǎ metafora, care este transport şi dedublare, presupune un alt tip de transport în traducere. Rolul traducǎtorului este de a veghea ca metafora sǎ nu devinǎ « o minciunǎ lingvisticǎ » în timpul traducerii. Efectul de sǎrǎcire produs de metaforǎ determinǎ o asociere cu artificialul. Metafora aduce cu ea o viziune fragmentarǎ a lumii ; în consecinţǎ, discursul literar devine o fǎrâmiţare, o rupturǎ. Contrar …