« MISTIFICAREA VILLON » : VICLENIE, ÎNŞELĂCIUNE ŞI FICŢIUNE ÎN RECUEIL DES REPUES FRANCHES DE MAISTRE FRANÇOIS VILLON ET DE SES COMPAGNONS (1480-1500)

Posted On Oct 18 2011 by

Vom demonstra aici cum, la douǎzeci de ani dupǎ dispariţia lui François Villon, apare o legendǎ în care autorul devine personaj, pentru a-i învǎţa pe tovarǎşii  de sǎrǎcie sǎ obţinǎ mâncare prin viclenie, fǎrǎ sǎ trebuiascǎ a o plǎti. Monedǎ de schimb, cuvântul lui Villon şi al tovarǎşilor sǎi îi rǎsplǎteşte, prin ficţiune, pe cei înşelaţi. Studiul nostru se va structura pe trei axe : · Mistificarea literarǎ care constǎ în a transforma un autor dispǎrut în personaj literar. · Manifestǎrile vicleniei şi construirea unui discurs al mistificǎrii. · O interogaţie asupra lumii demistificate : în faţa unei lumi corupte (a …