(English) SHAKESPEARE’S MISPRISIONS OF CLASSICAL MYTH

Posted On Jan 15 2019 by

Din păcate acest articol este disponibil doar în Engleză Americană.


L’IMAGINAIRE DE LA GREFFE. REPARER LES VIVANTS DE MAYLIS DE KERANGAL, MYGALE DE THIERRY JONQUET, LA PIEL QUE HABITO DE PEDRO ALMODOVAR

Posted On Nov 11 2015 by

La médecine scientifique est devenue, dans les cultures occidentales, un domaine fortement valorisé, socialement tout autant que symboliquement. Incarnation revendiquée d’une rationalité solide, elle n’en reste pas moins empreinte d’une dimension mythique qui en modèle ses représentations, par exemple dans la publicité, la littérature ou les arts. Selon nous, cette attention portée à la médecine scientifique révèle l’importance de l’imaginaire scientifique et technique – technoscientifique – dans notre culture. En particulier, les transformations du corps humain, rendues possibles par le développement toujours croissant des nouvelles techniques, hantent les œuvres contemporaines. Néanmoins, les représentations des interventions médicales (chirurgicales) sur le corps …


MYTHE ET EXPÉRIENCE PERSONNELLE CHEZ EUGÈNE IONESCO

Posted On Nov 11 2015 by

L’exercice de l’écriture a conduit Ionesco vers la découverte de sa nature, de son humanité et vers l’acceptation de sa ressemblance aux autres : « En exprimant mes obsessions fondamentales, j’exprime ma plus profonde humanité, je rejoins tout le monde spontanément au-delà de toutes les barrières des castes et psychologies diverses » (Notes et Contre-Notes). La quête de soi-même est, au fait, une tentative d’élucider le mystère de la vie et de la mort, ce qui mène à la fusion de l’expérience personnelle et du mythe. Encore et toujours en quête de son identité, Ionesco espère trouver en soi-même « une permanence humaine, une …


IMAGE BEFORE HISTORY: A COMMUNICATIONAL APPROACH

Posted On Jul 27 2012 by

Communication and image are phenomena conditioned by society and culture and they define the human being. Apart from the space of interaction and interpretation, image and communication could not exist. The latter provides the spread of images, while the first gives sense to communication. This paper aims to investigate the pre-logical elements of image, by analyzing the ancestral structures – archetypes – and their way of expressing human feelings – myths and symbols – in order to reach the historical forms of image and to reveal the key role that communication plays in the way that images are constructed. I …


SPRE O NOUĂ MITOLOGIE A DESIGNULUI INTERIOR

Posted On Oct 18 2011 by

Lucrarea are ca punct de plecare fundalul teoretic oferit de către sistemul de obiecte al lui Jean Baudrillard, aflate în interiorul unui mediu anumit despre care se crede că se află într-o permanentă stare de schimbare şi expansiune.


PARODIE, DEMITIZARE ŞI INTERTEXTUALITATE ÎN ROMANUL LUI PETRU CIMPOEŞU CHRISTINA DOMESTICĂ ŞI VÂNĂTORII DE SUFLETE

Posted On Oct 17 2011 by

Unul din semnele distinctive ale literaturii postmoderniste este efortul permanent de (de) construirea a textului pentru a împlini aşteptările cititorului, pentru a-l manipula şi, în unele cazuri, chiar pentru a-l lua în deriziune.Totuşi, acest obiectiv este dificil de realizat şi, astfel, scriitorii postmodernişti sunt adesea obligaţi să reinterpreteze tradiţia, pentru a deconstrui modele ale tradiţiei literare şi de a folosi tot felul de strategii narative pentru a-şi seduce cititorii. În acest context, lucrarea de faţă îşi propune analizarea unor strategii şi tehnici importante (cum ar fi parodia, intertextualitatea, de-construcţia), utilizate de către Petru Cimpoeşu, în romanul său Christina domestică şi …


MITUL ŞI PERSPECTIVA PSIHANALITICĂ ASUPRA CONCEPTUALIZĂRII VALORII ÎN OPERA LUI ARCADIE SUCEVEANU

Posted On Oct 17 2011 by

Globalizarea – trăsătură dominantă a secolului nostru – impune o colaborare între diferite culturi. Selecţia individului în avantajul globalizării este determinată, de asemenea, de promovarea unei unificări a unităţilor, conceptelor, valorilor culturale.Perioada de apariţie a mitului şi supravieţuirea acestuia, extinderea lui în spaţii diferite oferă mutaţii care nu distrug axa esenţei lui, deşi, uneori, ne certifică faptul că imaginea sa este în opoziţie şi transferată în reflecţie. Conexiunile care sunt elucidate în mit de către critică sunt: realitate – vis, conştient – inconştient, personalitate – societate, pedepsirea celor nevinovaţi, compasiune – păcat, moartea ca o obligaţie – dorinţa de a …